Rath - nesmlouvavý kat neřestí - budiž sťat !

úterý 15. květen 2012 13:58

Musím se přiznat, že ač si vědom zhoubných důsledků nepřejícnosti, zášti či nenávisti pro své nositele, přesto mě dnešní zpráva o sebrání hejtmana Ratha naplnila radostí, takřka nezkrotnou a neovlivnitelnou. Nejen pro ten křivácký výraz v tváři a čertovské plamínky v očích při plamenných sprostých projevech pana poslance o neřestech politických konkurentů a snaze je podle zesměšnit.

A nejen proto, že o jeho nekalých praktikách jsem neměl nikdy pochyb a to i přes odmítnutí mého podání státnímu zastupitelství na jím zneužívání pravomocí veřejného činitele tím, že způsobil jinému škodu a sobě, či jinému neoprávněný prospěch a dále zneužívání povinností při správě cizího majetku v souvislosti s vydáváním středočeského magazínu.  Toto jsou více méně mé osobní důvody.

Tím nosným na této kauze je, že by konečně mohla otevřít oči křiklounům, kteří z důvodu očisty veřejné správy od podvodníků a zlodějů volají po demisi vlády. A nejde jen o pár jedinců, nýbrž o celou levicovou opozici, ke které je nutno kromě ČSSD a KSČM  počítat i odbory, které nyní vystupují jako politická strana, ovšem s mimořádnými pravomocemi, jako je beztrestný bojkot národního hospodářství. A k tomu přichází cela řada spolků, zájmových skupin a iniciativ.

Všem těmto křiklounům by se nyní mohlo rozsvítit a mohli by si konečně uvědomit, že jejich požadavek na demisi vlády by nyní vedl pouze k tomu, že k moci by se dostali nemenší podvodníci  a zloději z ČSSD a jako návdavek ještě KSČM. 

Vyvstává tím otázka, má-li tedy vůbec cenu chodit k volbám a zajímat se o politické dění. Podle mého názoru ano. Ale jak jsem psal již v minulých článcích, je třeba si uvědomit, že politici jsou lidé jako my, se stejnými neduhy a chybami,  že celkové klima ve společnosti odpovídá politickému klimatu a že máme takové politiky, jaké si zasloužíme.

Svou účast ve volbách není třeba personifikovat a spojovat se zásluhami, nebo skandály jednotlivých politiků. Spíše jde o vyjádření a podporu osobního přesvědčení, kudy by se státní správa měla vydat a jakými principy se řídit. Tedy buď preferujeme schopnosti jedince a jeho aktivitu, co nejmenší roli státu, zdravou konkurenci, rozpočtovou ukázněnost ap., nebo naopak rovnostářství, maximální přerozdělování, stát jako chůvu, zadlužování budoucnosti. To už je na každém z nás.

Jan Lupoměský

Jan Lupoměský

Jan Lupoměský

"...v poslední době se kolem nás začínají dít divné věci ..."

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora