Pracující lid pod vedením odborů, socanů a EU na cestě do pekel.

pátek 16. prosinec 2011 15:37

Mnozí diskutující neustále trapně obviňují tzv. euroskeptiky z jakýchsi choutek po spojení s Ruskem a zřejmě si  vůbec neuvědomují, že jejich obdiv Evropské unie je vlastně obdivem socialistických a nedemokratických principů.

       My, jakožto součást Východní Evropy, jsme si svůj socialismus již odžili a víme, do jakého ekonomického a morálního marasmu nás dovedl. To ovšem neznamená, že bychom se poté zcela vyhnuli negativům západoevropského vývoje popsaným dále.

Západ na cestě k socialismu

       Západoevropské země, ač na dohled, se nedovedly poučit ze zhoubného působení socialisticko-komunistických praktik a jejich obyvatelé a vlády neváhali nastoupit na stejnou, ač maskovanou, cestu nepřirozených, demotivujících, devastujících socialistických zásahů.

       V druhé polovině dvacátého století, když jsme u nás úspěšně budovali socialistickou chudobu, docházelo v Západní Evropě k prudkému ekonomicko-společenskému rozvoji, který vytvořil relativně bohatou, spokojenou společnost. Základem úspěchu bylo praktikování přirozených výhod volného trhu, zásad výhodnosti, využívání přínosů konkurenčního boje a dalších blahodárných kapitalistických principů. V této době ještě i odbory plnily více méně svou obhajitelnou úlohu, tzn. jakýsi dohled na pracovní prostředí zaměstnanců (odlehčeně řečeno -výměna děravých rukavic za nové apod.).

       Někdy od 80.let se společnost působením socialistických politiků, zneužívajících odbory ke svým cílům, nechala zlákat na vyhlídky ještě většího blahobytu a od té doby dosud dochází silněji k pokřivování ekonomických a společenských vztahů, které velmi negativně přispělo k stávající neřešitelné situaci.

Více peněz za méně muziky

       Zaměstnanci, podporováni odbory, začali mít naprosto mylný dojem, že mají právo na větší díl zisku svých zaměstnavatelů, na větší volno, více dovolené, kratší pracovní dobu, ochranu proti výpovědi atd. Úlohy mluvčího pracujícího lidu posílily odbory, podporované propagandou levicových stran, které, v době své konjunktury začaly prosazovat zmíněné úpravy do zákonů. Pravicové strany potom, ve strachu před odlivem voličů, nedovedly tomuto trendu zabránit a fakticky v něm pokračovaly.

       Formou nátlaku a vydírání se staly stávky a odborům bylo zhoubně umožněno neodůvodnitelné zasahování do takových oblastí, jako je řízení firem, zaměstnanost, skladba výroby a podobně, což je z hlediska přirozenosti kardinálně nepřijatelné. Jednalo se o naprostou devastaci výhod tržního systému a přechod k neefektivnímu sociálnímu kapitalismu.

Jachta do každé rodiny !

       Soutěží politických stran o voliče se roztočila spirála, jejímž výsledkem je dnešní společnost, která blahobyt, luxus, přežírání a nesmyslné plýtvání považuje za normál a naopak přirozeně rozumný uskrovněný způsob života je pro ni chudobou. Předhazováním stále dalších a dalších výhod „pracujícímu lidu“ došlo k takovým zvrhlostem, na jejichž vrcholu se skví příplatky za včasný příchod do zaměstnání a další podobné libůstky, které by mohly být komické, nedovedly-li by společnost do současného stavu.

Blahobyt jako tikající bomba

       Tím je míněn stav, kdy na pohled je příjemné pozorovat cvrkot na západ od našich hranic, ale nutno si uvědomit, že tento stav byl vykoupen již zmíněným bojem politických stran o voliče, kdy sliby a vidiny většího a většího blahobytu vedly k dalšímu a dalšímu nezodpovědnému a trestuhodnému zadlužování zemí a to i v době, kdy toto bylo zbytné.

       Za současný stav jsou tedy zodpovědni nejen chamtiví bankéři a nezodpovědní politici, ale především chamtivá společnost, která sedla na lep odborům s jejich táty pracujícího lidu a nechala si takto ukrást šanci pokračovat v přirozeném umírněném společensko-ekonomickém rozvoji gradujícím, jak již zmíněno, někdy na přelomu 70. a 80.let.

       Ona EU,  která se dle vizí měla stát nejméně rovnoceným soupeřem o světovou jedničku s USA, o Číně nemluvě, veškerá zmíněná negativa ještě akcelerovala a pokračovala v socializaci kapitalismu, dnes stojí, jak žebrák s nataženou dlaní k Číně, která, před pár desetiletími ještě vysmívaná, dnes představuje fungující ekonomiku, dosaženou ovšem zcela opačnou cestou, tedy zkapitalističtěním socialismu.

       Socialismus tedy po nás, za vydatné pomoci socialistů a odborů,  dostihl i Západní Evropu.

       Není pochyb o tom, že spojená Evropa mohla někdy hrát první housle ve světě, ovšem ne tato EU, ne s jejími zdeformovanými základy, ne se současnou socialistickou garniturou, ne se současnou ohavnou byrokracií.

30 000 000 000 000 Kč 

       Vášnivé debaty u nás, zda jsme měli mít euro, nebo ne, zda vyhodit do evropské žumpy další miliardy, nebo ne atd. jsou zcela mimo mísu při pohledu na přicházející decimující průser, který naše postoje nemají stejně šanci ovlivnit. Pokud  tato situace někoho nechává klidným a myslí si, že EU včechno dá do kupy, pak je to pouze tím, že si ani nedovede představit bilion a dvěstěmiliard EUR, které země EU mají příští rok zaplatit za splatné dluhopisy. A kde na to vezmou ? Přece emisí dalších dluhopisů, tentokrát ovšem za daleko nepříznivějších podmínek. A co příště ?

Zavrženíhodný europeismus

       K zavrženíhodným kriminálním ideologiím, jakými jsou fašismus a komunismus, přibude zřejmě brzy další - a to europeismus barrosovského typu, který dovrší evropskou tragédii za stále ještě znatelné, i když permanentně polevující podpory části obyvatelstva, která se postupně přerozuje z nedávno ještě vášnivých Eurohujerů na pozdější oportunistické euroskeptiky.

Jan Lupoměský

Jan Lupoměský

Jan Lupoměský

"...v poslední době se kolem nás začínají dít divné věci ..."

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora